Disclaimer

EquineBay.nl besteeds constant zorg en aandacht aan de inhoud van de website, helaas is het toch mogelijk dat er informatie en/of prijzen op de website onvolledig of onjuist is. We vullen de inhoud van de website regelmatig aan en kan te allen tijde zonder kennisgeving gewijzigd worden. EquineBay.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website van EquineBay.nl.